Prepress – där allt börjar

Prepress är en väsentlig del av boktrycket och innebär förberedelse av filer för tryck. Det är Michal Wojciechowski som styr avdelningen. Han är en erfaren specialist som har jobbat på Totem i över 16 år. Han samarbetar med ett team av kvalificerade teknologer.

Vi är angelägna om helhetslösningar för varje kund och varje beställning. Till detta använder vi de allra nyaste tekniska lösningarna vilket underlättar tryckförberedelsen och vars automatisering hjälper till att förkorta tryckprocessen.
I prepress ingår några steg som är beroende av varandra. Tekniska krav för utgivare kan hittas i GUIDEN.

 

I första etappen, preflight, använder vi programmet Pitstop Pro. Systemet undersöker filerna med fokus på typiska fel som kan finnas. Programmet skapar detaljerade rapporter som skickas till utgivaren. Om kunden så önskar kan vi ge honom tillgång till vissa verktyg för att själv ska kunna kontrollera filerna.

Efteråt hamnar beställningen i Management Information System (M.I.S.) som effektivt styr produktionsprocessen från kalkyl, genom beställning och till slutprodukt. M.I.S. möjliggör automatisering, integrering och optimering av alla delprocesser och samlar samtidigt information om alla beställningar som finns och har funnits på tryckeriet.

Nästa steg i förberedelsen är imposition. Med hjälp av data från M.I.S. och de redan godkända filerna lägger man upp sidorna och filen skickas till tryck.
I den sista etappen samverkar tre program: FileTrain, FreeFlow Core och Pitstop Pro.

Loading...