Skontaktuj się z nami

Wynalazek druku jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji.

Wiktor Hugo

Instrukcja przygotowania materiałów do druku cyfrowego

Pliki

Wszystkie materiały do druku należy dostarczyć w postaci plików pdf.
Format stron w pliku powinien być równy formatowi netto zlecenia, powiększonemu o ewentualne spady. Konieczne jest ustawienie właściwego pola przycięcia (TrimBox).
Marginesy w książce lub innej publikacji, której zlecenie dotyczy, zostaną ustawione dokładnie wg przesłanych plików. Dlatego istotne jest, aby były prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami wydawcy.

W pliku należy umieścić wszystkie występujące w pracy strony, ustawione w żądanej kolejności wraz z wakatami. Prosimy nie umieszczać na wakatach żadnych informacji, np. “To jest wakat”, “To jest pusta strona”.
Jeśli książka jest podzielona na wiele plików, prosimy o przejrzyste i jednoznaczne oznaczenie kolejności plików.

Spady

Dowolny element projektu (zdjęcie, grafika, tekst, tło), który styka się z krawędzią strony, powinien wystawać poza format strony o minimum 3 mm. Jest to tzw spad.

 

Projekty wymagają uwzględnienia spadu z czterech stron.

 

Warto też dołączyć znaczniki cięcia, jednak te muszą być odsunięte na min. 3 mm od krawędzi strony. Obecność znaczników cięcia nie jest wymagana.

Marginesy

Wszystkie znaczące elementy takie jak teksty, kody, logo powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.
Należy unikać stosowania stosunkowo cienkich (poniżej 10 mm) ramek okalających strony.

Grafika

Bitmapy (zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości 200 – 300 dpi i osadzone jako obiekty TIFF z kompresją bezstratną (LZW, ZIP) lub wysokiej jakości JPEG.
Niższa rozdzielczość spowoduje widoczne obniżenie jakości wydruku, a wyższa rozdzielczość niepotrzebnie zwiększy rozmiaru pliku, bez wpływu na jakość druku.
JPEG o niskiej jakości (z wysokim stopniem kompresji) także odbije się negatywnie na jakości druku.

 

W materiałach skanowanych należy usunąć raster oryginału (np. poprzez rozmycie). Zapobiegnie to powstaniu efektu mory na wydrukach.

 

Minimalna grubość linii dla 100% K oraz kolorowych to 0,4 pkt (0,14 mm). Minimalna grubość linii szarych to 0,7 pkt (0,25 mm).

Liternictwo

W pliku pdf należy osadzić komplet użytych czcionek lub – ostatecznie – zamienić wszystkie teksty na krzywe.
To drugie rozwiązanie powoduje znaczny wzrost wielkości i skomplikowania pliku, należy więc stosować je tylko w razie konieczności.

Czcionki poniżej 12 pkt powinny być w kolorach z 100% nasyceniem użytych kanałów (100% K lub 100% M i Y).

Kolor

Pliki pdf przeznaczone do druku nie powinny mieć załączonych profili ICC.

 

Właściwa przestrzeń barwna to CMYK. W przypadku zdjęć dopuszczalne jest zastosowanie kolorów RGB.

 

Można stosować kolory Pantone pod warunkiem ich prawidłowego skonfigurowania. Kolor Pantone zostanie wydrukowany zgodnie ze swoją nazwą, a nie z kolorem podglądu w pliku pdf.
Elementy, które mają mieć identyczny kolor na wydrukach, muszą mieć jednakową przestrzeń barwną.

Nie można stosować poddruku (overprint) białych obiektów. Takie elementy nie pojawią się na wydrukach.
Drobne, jasne elementy (np. teksty) nie powinny znajdować się na ciemnym tle drukowanym z wielu składowych.
Nie należy stosować obiektów w kolorach Pantone z przezroczystościami przysłaniających inne obiekty, ani obiektów z przezroczystościami zasłaniających elementy w kolorach Pantone.

 

Niewłaściwe jest stosowanie niepełnych przestrzeni barwnych, np. CMY bez kanału K itp.
Jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki, należy dostarczyć wzór lub podać nr koloru Pantone zbliżony do docelowego.

Blok wnętrza

Wnętrze powinno być dostarczone w postaci pliku lub plików pdf zawierających wolno stojące strony wraz ze wszystkimi wakatami.
Jeśli wnętrze jest podzielone na kilka plików, należy pamiętać o jednoznacznym wskazaniu właściwej kolejności plików.
Rozmiar stron oraz marginesy w pliku powinny być zgodne z oczekiwanymi w książce z uwzględnieniem wymaganych spadów.
W przypadku występowania stron w kolorze (np. w postaci wkładek) należy dokładnie opisać ich położenia w książce wg paginy, lub lepiej, wg kolejności stron w książce.
W sytuacji dokonywania poprawek w plikach już dostarczonych do drukarni, strony na których dokonano korekt, należy przysłać w postaci osobnych plików pdf (po jednym na stronę) lub jako plik zawierający całą książkę wraz z poprawkami.
Ilość stron w bloku przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4, a przy klejonej liczby 2, 4, 6, lub 8 w zależności od formatu i użytej maszyny.
Przy oprawie szytej, położenie wkładek drukowanych na innym papierze niż reszta książki nie jest całkowicie dowolne i zależy od układu leg. Nie dotyczy to pojedynczych arkuszy doklejanych do bloku. 

zobacz wzór bloku→

Okładka & Oklejka

Okładki prosimy załączyć w postaci oddzielnego pliku pdf kierując się ogólnymi zasadami przygotowania plików. zobacz wzór→
Przed przygotowaniem oklejki/okładki można poprosić przedstawiciela handlowego/pracownika BOK o rozrys lub podanie grubości grzbietu.
W przypadku zadruku okładki na stronach wewnętrznych, należy pozostawić tam biały grzbiet + po 5 mm z każdej strony grzbietu na klejenie boczne.
Grzbiety książek mniejsze niż 6 mm nie mogą zawierać tekstów oraz znaków graficznych takich jak np. loga firm.
Wszystkie teksty i elementy graficzne na grzbiecie powinny być w odległości min. 1,5 mm od bigu (krawędzi grzbietu).
Ze względów estetycznych lepiej nie umieszczać żadnych tekstów i innych wolno stojących elementów w odległości mniejszej niż 7 mm od grzbietu z powodu znajdującego się tam bigu.

zobacz wzór oklejki→

Warto sprawdzić, jak poprawnie zaprojektować okładkę lub obwolutę danej publikacji. Właściwe przygotowanie plików do druku pozwala na uniknięcie błędów, odsyłanie projektów do korekty po weryfikacji technologicznej w drukarni i tym samym skraca czas produkcji książki. Przygotowaliśmy narzędzie, które pozwala samodzielnie wyliczyć wszystkie parametry niezbędne do stworzenia właściwego projektu. Wystarczy podać dane pracy, takie jak np. ilość stron, rodzaje surowca oraz oprawy – kalkulator automatycznie wyliczy wszystkie wymiary. 

sprawdź rozrys okładki/obwoluty swojej publikacji→

Uszlachetnienie

Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku.
Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem.

Maska na tłoczenie folią na gorąco powinna być przygotowana w osobnym pliku.
Tak jak w przypadku lakieru UV elementy foliowane na gorąco muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem. Można używać tylko elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm, położonych nie mniej niż 0,2 mm od siebie.

Maska na tłoczenie na sucho powinna być przygotowana w osobnym pliku. Można używać tylko jednokolorowych elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, położonych nie mniej niż 2 mm od siebie.

 

Uwaga, projekty graficzne wszystkich rodzajów uszlachetnień należy przygotować w tym samym rozrysie, w jakim przygotowana jest okładka lub inna część publikacji, która podlega uszlachetnieniu (z uwzględnieniem właściwego położenia elementów dodatkowych, zachowując odpowiednie formaty i marginesy). 

 

Logotyp Totemu

W przypadku, jeśli chcesz zamieścić w swojej publikacji logotyp naszej firmy, wskazując ją jako miejsce druku publikacji, pobierz poniższe logo. Prosimy o zachowanie koloru firmowego: PANTONE 541CVC/C:100, M:51, Y:0, K:30 lub zastosowanie logotypu w kolorze czarnym (C:0, M:0, Y:0, K:100). Informując, że druk nastąpił w firmie Totem, prosimy o zapisywanie pełnej nazwy naszej firmy, czyli Totem.com.pl (np. Wydrukowano w Totem.com.pl + logotyp)

pobierz logo Totemu

Zakres kontroli plików

Wszystkie pliki do druku dostarczane przez klientów podlegają kontroli technicznej. Celem kontroli jest:
– sprawdzenie plików pod kątem zgodności ze zleceniem,
– wykrycie błędów technicznych mogących wpłynąć na proces druku i oprawy.

1. Pełna kontrola obejmuje:
  a) sprawdzenie obecności kompletu plików wg zlecenia
  b) weryfikację zgodności parametrów ze zlecenia z rzeczywistymi parametrami plików oddanych do druku, w tym:
 · formaty wnętrza oraz okładki
 · ilość stron
 · szerokość grzbietu
 · nr ISBN
  c) sprawdzenie zgodności masek na lakier, tłoczenie i innych z resztą plików i poprawność wykonania masek (zgodne ze sztuką)
  d) kontrolę elementów graficznych pod kątem kolizji z elementami oprawy (bigi, klejenie boczne, wpalenie)
  e) wykonanie preflightu, który wykrywa następujące problemy:
 · obecność poddruków
 · niską jakość bitmap
 · zbyt cienkie linie
 · niedołączone czcionki
 · zmienne wymiary oraz niewłaściwą orientację stron w pliku.

2. Wyrywkowemu sprawdzeniu podlega:
 · poprawność spadów i naddatków
 · zachowanie minimalnych wymaganych marginesów
 · wycentrowanie kolumn
 · zaczernienie tekstów (kilka losowych stron).

3. Celem kontroli plików nie jest sprawdzenie materiałów pod kątem merytorycznym i estetycznym. Dział technologii nie sprawdza, ani nie ocenia:
 · błędów językowych (np. ortograficznych i gramatycznych)
 · błędów merytorycznych
 · estetyki wykonania projektu
 · położenia obiektów i tekstów, o ile nie kolidują z elementami oprawy
 · doboru kolorystyki
 · zastosowania materiałów kolorowych na stronach drukowanych jako czarno-białe
 · doboru papierów, jeśli nie kolidują one z procesem technologicznym
 · obecności lub braku wakatowych stron
 · kolejności pagin w pliku
 · poprawności przygotowania stron rozkładowych we wnętrzu.