Wyszukiwarka
menu close

Społecznie odpowiedzialni

Mamy tylko jedną Ziemię - dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prowadzona przez nas produkcja książek była dla niej jak najmniej uciążliwa. Staramy się funkcjonować z jak największą dbałością o środowisko oraz zasoby naturalne. Jesteśmy przekonani, że nawet drobne, codzienne proekologiczne i prospołeczne działania mają wpływ na naszą przyszłość i przynoszą wymierne korzyści dla przyrody i otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Przyjazna innowacyjność

Wszystko zaczyna się od od poziomu technologii. Drukowanie cyfrowe jest bowiem bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjny druk offsetowy. Składa się na to kilka czynników.

 • W druku cyfrowym nie stosujemy form drukowych...

  czyli aluminiowych matryc, niezbędnych w przypadku druku offsetowego. W „cyfrze” dane z komputera są przesyłane bezpośrednio do urządzenia drukującego. Dzięki temu w produkcji nie są wykorzystywane szkodliwe farby oraz aluminium. W procesach produkcyjnych korzystamy z przyjaznych dla środowiska środków – np. atramentów i tonerów.

 • Rozsądnie zarządzamy surowcami

  Nie marnujemy papieru na tzw. rozruch maszyny i produkcję niepełnych jakościowo produktów. Zużyte kartony przerabiamy na wypełniacz, którym uzupełniamy paczki z książkami wysyłane do klientów.

 • Stawiamy na nowoczesne technologie

  Cyfrowe systemy drukujące i maszyny introligatorskie, których używamy, cechuje wysoka wydajność przy jednoczesnym optymalnym zużyciu energii.

 • Odzyskujemy energię

  Dodatkowo odzyskujemy część energii z pracy niektórych maszyn (np. Müller Martini Diamant 35 MC, czy sprężarki powietrza), następnie wykorzystując ją do np. ogrzewania. 

Przemyślane działania 

Dopełnieniem technologii są rozsądne decyzje i wdrażanie oraz oferowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

 • Papiery z certyfikatami

  Stosujemy ekologiczne surowce, naszym klientom oferując szeroki pakiet papierów certyfikowanych oraz z recyklingu (opcje druku na papierach ekologicznych dostępne są w kreatorze produktu).

 • Mniej plastiku

  Ograniczamy zużycie folii w procesach produkcyjnych, używamy biodegradowalnych oraz nadających się do recyklingu materiałów opakowaniowych. Dzięki odpowiedzialnie zarządzanej produkcji ograniczamy odpad papierowy, który przekazujemy na makulaturę, gdzie jest dalej przetwarzany.

 • Rozsądna logistyka

  Prowadzimy przemyślaną politykę dostaw. Planujemy je - zarówno z wykorzystaniem firm zewnętrznych, jak i własnego transportu - w taki sposób, aby maksymalnie ograniczać przebieg i generowanie zanieczyszczeń związanych z przewożeniem gotowych produktów. 

 • Zielona energia

  Od kilku lat w naszej firmie korzystamy z 100% zielonej energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł (elektrowni wodnych, fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych oraz biogazowych). 

certyfikaty Totemu

Certyfikaty środowiskowe

Posiadamy certyfikat kontroli pochodzenia produktu FSC Coc® (Chain of Custody), który przyznaje się firmom branży drzewnej i papierniczej - w tym papierniom oraz drukarniom. To potwierdzenie, że surowce, które wykorzystujemy do produkcji książek i innych druków mają certyfikat FSC - zostały pozyskane w sposób przyjazny społecznie i środowiskowo - pochodząc z prawidłowo zarządzanych lasów, źródeł kontrolowanych, materiałów odzyskiwanych, bądź są ich kombinacją. 
W 2024 roku uzyskaliśmy kolejny certyfikat - ClimateCalc. Certyfikat ten zaświadcza, że nasza drukarnia spełnia wymagania stosowane dla kalkulacji emisji CO2, wydane przez International Association ClimateCalc, zgodnie ze standardem INTERGRAF oraz ISO 14064-1 / ISO 16759.

Odpowiedzialny biznes i edukacja

Nasze działania wychodzą poza obszar produkcji i w całej firmie staramy się propagować idee związane z ochroną przyrody.
 • Dbamy o środowisko

  Segregujemy śmieci, pijemy kranówkę, stosujemy zużywające małą ilość energii systemy oświetleniowe i grzewcze. Propagujemy ekologiczny styl życia wśród pracowników, prowadzimy wewnętrzne akcje edukacyjne związane z ochroną przyrody.

 • Edukujemy

  W naszej firmie są stanowiska pracy, na które nie jest wymagany staż. Stwarza to możliwości do zatrudnienia absolwentów, tworząc dla nich przyjazne miejsce w którym zdobywają konkretną wiedzę zawodową.

 • Wyrównujemy szanse

  Przyjmując, że pracownicy są naszym największym kapitałem, realizujemy politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, oferując miejsca pracy kandydatom bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, czy orientację seksualną. Umożliwiamy swobodny dostęp do stanowisk zarówno kobietom i mężczyznom, a jedynym kryterium naboru kandydatów są kwalifikacje i posiadane doświadczenie zawodowe.

 • Zapewniamy możliwości

  Nowo zatrudnionym pracownikom gwarantujemy jednakowe warunki pracy, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz możliwość awansu. Dbamy o wyrównywanie szans m.in. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, ułatwienia dla osób chcących się rozwijać poprzez udział w szkoleniach, stażach i warsztatach.

Działamy globalnie, wspieramy lokalnie

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszego najbliższego otoczenia. Wspieramy lokalne inicjatywy proekologiczne - m.in. cykliczne Sprzątanie Noteci, w którym już kilkakrotnie czynnie brali udział nasi pracownicy oraz patronując inicjatywom sportowym - m.in. Piastowskiemu Festiwalowi Biegowemu. W majowych biegach festiwalu rokrocznie startuje także silna drużyna złożona z pracowników Totemu. 

worki na śmieci
Kariatyda Czytelnictwa dyplom

Inicjatywy

Angażujemy się w różne inicjatywy, szczególnie te, które związane są z promocją czytelnictwa.

Wyjątkowo dumni jesteśmy z akcji charytatywnego druku książek w j. ukraińskim dla dzieci i młodzieży, które uciekając przed wojną w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. To Totem był inicjatorem tej akcji, do której z sukcesem zaprosiliśmy inne polskie drukarnie. Chcieliśmy wspomóc w sposób, na którym znamy się najlepiej - drukując książki i wierząc, że lektura w ojczystym języku pozwoli ukraińskim dzieciom choć na chwilę zapomnieć o okrucieństwie wojny. Akcja spotkała się z dużym odzewem - tylko nasza firma wydrukowała 25 tys. książek, które za darmo przekazaliśmy instytucjom i organizacjom pomocowym w całej Polsce.

O czym chcesz porozmawiać?
 • Pracuję w wydawnictwie, szukamy drukarni do współpracy
 • Jestem self-publisherem, chcę wykonać kalkulację cenową
 • Potrzebuję porady
 • Inne
Wysyłając wiadomość potwierdzasz, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.