01.02.2018

Projekt: „Ożywiamy książki – uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji oraz unikatowych usług”.

Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0087/16

Tytuł projektu: “Ożywiamy książki – uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji oraz unikatowych usług przez firmę TOTEM z Inowrocławia”.

Cel projektu: Celem projektu jest osiągnięcie zdolności technologicznych do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej w skali świata usługi – niskonakładowego, cyfrowego druku wydawnictw, wzbogaconego o treści generowane w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Usługa ta będzie świadczona w oparciu o autorski proces technologiczny Wnioskodawcy – technologię „AR+Print”.

Planowany efekt: W wyniku wdrożonych usług na rynek trafią wydawnictwa (w postaci magazynów, katalogów i pozostałych wydawnictw o objętości maks. 96 stron plus okładka), których treść tradycyjna uzupełniona będzie o różnego rodzaju materiały przygotowane w technologii rzeczywistości rozszerzonej. W tym celu firma planuje nabyć szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych, sprzęt wideo oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Na tej bazie uruchomiony zostanie po raz pierwszy na świecie nowatorski proces druku, będący jednocześnie procesem multimedialnym. Wprowadzenie usługi na rynek umożliwi produkcję wydawnictw nowej generacji, które będą zdecydowanie bardziej atrakcyjne od tradycyjnych. Poprzez swoje nowe cechy funkcjonalno-użytkowe osiągnięta zostanie synergia pomiędzy tradycyjną platformą przekazu informacji, a technologiami elektronicznymi.

Wartość projektu: 12 400 122,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 536 630,00 zł