Projekt: „Ożywiamy książki – uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji oraz unikatowych usług”.
01.02.2018

Projekt: „Ożywiamy książki – uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji oraz unikatowych usług”.

Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0087/16

Tytuł projektu: “Ożywiamy książki – uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji oraz unikatowych usług przez firmę TOTEM z Inowrocławia”.

Cel projektu: Celem projektu jest osiągnięcie zdolności technologicznych do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej w skali świata usługi – niskonakładowego, cyfrowego druku wydawnictw, wzbogaconego o treści generowane w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). 

Planowany efekt: W wyniku wdrożonych usług na rynek trafią wydawnictwa, których treść tradycyjna uzupełniona będzie o różnego rodzaju materiały przygotowane w technologii rzeczywistości rozszerzonej. W tym celu firma planuje nabyć szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych, sprzęt wideo oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Wprowadzenie usługi na rynek umożliwi produkcję wydawnictw nowej generacji, które będą zdecydowanie bardziej atrakcyjne od tradycyjnych. Poprzez swoje nowe cechy funkcjonalno-użytkowe osiągnięta zostanie synergia pomiędzy tradycyjną platformą przekazu informacji, a technologiami elektronicznymi.

Wartość projektu: 12 400 122,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 536 630,00 zł