Polityka prywatności

Wstęp
Prywatność i ochrona danych osobowych jest przez Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. traktowana bardzo poważnie.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować transparentność w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych, które zbieramy. Dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę.

Cele i podstawa przetwarzania danych
W naszej działalności zbieramy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

1. Działalność marketingowa
W ramach tej działalności zbieramy dane przy pomocy formularzy kontaktowych na naszych stronach www, poprzez wysyłane do nas emaile z zapytaniami handlowymi, zebranie danych podczas targów i w formie wizytówek.

Celem przetwarzania danych w ramach tej działalności jest informowanie o nowościach w naszej ofercie, prowadzenie komunikacji marketingowej i sprzedażowej na temat naszych produktów, usług i technologii poligraficznych, dostępnych w Totem.com.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Totem.com.pl lub zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.
Dane w ramach tego celu przetwarzamy do czasu, kiedy odbiorca nie wyrazi woli, żebyśmy przestali je przetwarzać. Można to zrobić w każdej chwili przesyłając email na adres rodo@totem.com.pl z takim żądaniem lub klikając “Wypisz się” w naszym newsletterze. Po takim żądaniu będziemy przechowywać dane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, ale nie będziemy już wysyłać komunikacji marketingowej.

2. Rekrutacja pracowników
W ramach tej działalności zbieramy dane od kandydatów do pracy w Totem.com.pl. Odbywa się to przy pomocy emaila, portali społecznościowych lub wyspecjalizowanych platform rekrutacyjnych.
Celem przetwarzania jest rekrutacja pracowników do naszej firmy. Udział w rekrutacji i podanie nam danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą zawarta w CV. W zależności od tego, czy zgoda będzie obejmować tylko jedną rekrutację czy także inne, kolejne, dane usuniemy po zakończeniu rekrutacji lub po upływie 2 lat.

3. Obsługa klientów i realizacja zleceń
W ramach tego celu przetwarzamy dane klientów indywidualnych, personelu klientów instytucjonalnych i personelu dostawców. Dane zbieramy poprzez rejestrację w naszym serwisie printonline.totem.com.pl, odbierając korespondencję emailową dotyczącą zlecenia lub w ramach współpracy z naszymi dostawcami.
Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz prawnie usprawiedliwiony interes Totem.com.pl polegający na realizacji usług i działalności, w tym prowadzenia księgowości oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług. Dane te przetwarzamy przez okres wynikający z terminów pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu realizowanych usług lub terminów wynikających z przepisów o rachunkowości, w zależności, który termin jest dłuższy.

4. Optymalizacja działania strony i marketingu internetowego
Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony, co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itd.
Wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.
Przed skorzystaniem z naszej strony, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
Dalsze przeglądanie strony traktujemy jako zgodę na przetwarzanie ww. danych. Jeśli chcesz wycofać zgodę po zakończeniu wizyty na stronie, możesz usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Odbiorcy danych
Nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie pozwalamy z nich korzystać nikomu, jeśli nie wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu.
Do działania naszej firmy potrzebne jest korzystanie z dostawców usług informatycznych, logistycznych, pocztowych i innych. Przetwarzają oni zbierane przez nas dane na nasze zlecenie.

Część naszych dostawców operuje w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Twoje dane mogą być więc przetwarzane także poza obszarem EOG w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Administratora Danych
TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. JACEWSKA 89, 88-100 INOWROCŁAW. POLSKA
e-mail: rodo@totem.com.pl

Loading...