Søgemaskine
menu close

Vores standarder

En bog er for os mere end en almindelig brugsgenstand. Det er en kunstgenstand, som en masse menneskers tanker har været engageret i - en bog indvirker på synssansen, følesansen og lugtesansen. Det er vigtigt for os, at det indtryk som er forbundet med den bog, vi har trykt, bliver uforglemmeligt og så godt som muligt. Enhver bog er for os noget særligt, og hver bog fortjener den højeste kvalitet.

 • 01

  Fremragende kvalitet

  Når vi trykker en bog lægger vi stor vægt på, at den er så smuk, holdbar og moderne som muligt, samtidig med at dens fremtræden er tidløs. Vi ved, at en af de primære faktorer, som afgør valget af trykkeri, netop er kvaliteten af det tilbudte produkt, men også den tilknyttede service.

 • 02

  Gode relationer

  Det gør, at når vi tager kontakt til vores kunder og indgår samarbejde med leverandørerne, satser vi altid på, at det er på højeste niveau. Til daglig udfører vi gennemtænkte tiltag, der resulterer i opfyldelse af kundens krav og forventninger, og derfor sikrer fuld tilfredshed. Det er vigtigt for mig, at Totem opfattes som en solid og pålidelig partner, og at vores produkter altid er kendetegnet ved den højest mulige kvalitet.

 • 03

  Løbende udvikling

  Dette gennemfører vi alt sammen gennem systematisk forøgelse af kravene til vores standarder, ansættelse af kvalificerede medarbejdere, investering i moderne tryk- og bogbinderudstyr samt ved at behandle vores kontrahenter som samarbejdspartnere.

Sans for detaljer

På vores trykkeri kontrollerer vi trykkvaliteten på forskellige planer og på forskellige etaper under gennemførelsen af bestillingen.

nasze standardy 2
 • Kontrol

  Første verificering er i Prepress afdelingen, hvor vi tjekker om de til produktionen udarbejdede filer er i orden. Efter den tekniske analyse og kontrol af filens overensstemmelse med bestillingen - anmeldes alle observationer i softproof og der udarbejdes en rapport med bemærkninger til filen.

 • Proof

  Efter kundens ønske udarbejder vi yderligere en proof-plan (prøvetryk) eller en hard proof, hvor kunden kan se, hvordan publikationen kommer til at se ud, når den er færdig.

 • Anden verificering

  På de følgende etaper - tryk, indbinding og forberedelse til afsendelse, foretages efterfølgende kontroller, som har til formål at eliminere fejl - således at kunden modtager et produkt til tiden i den kvalitet, det er aftalt - i overensstemmelse med normer og tekniske specifikationer.

 • Gentagelse

  Ydermere sørger vi for, at trykket gentages nøjagtigt i tilfælde af genoptryk, hvilket kan sikres ved hjælp af systematisk kalibrering af trykmaskinerne samt specialiseret overvågningsudstyr i hht. ISO-normer, og også det faktum at trykparametrene gemmes i digital form.

Innovativ teknologi

På vores trykkeri trykker vi ikke bare dine publikationer med største omhu og engagement ved hjælp af digitale metoder, men vi foretager en så omhyggelig indbinding, som det overhovedet er muligt. For at nå disse målsætninger, gør vi brug af den mest hypermoderne teknologi.

Tryk

 • logo screen

  Vi er i besiddelse af de hurtigste maskiner til digitaltryk, som gør brug af rulle-til-rulle teknologi – det drejer sig om Screen TruePress Jet520HD (som sikrer et realistisk tryk i fotografisk kvalitet). Disse trykker både på offsetunderlag og på bestrøget papir ved hjælp af en ny generation pigmenteringsblæk. Disse sikrer en god gengivelse af detaljer og flydende toneovergange.

 • I vores maskinpark kan man også finde systemer til arktryk. Her benytter vi maskinerne AccurioJet KM-1. Det er en supermoderne blækløsning fra Konica Minolta, som garanterer en kvalitet bedre end offset, og gør det muligt at trykke på standard offsetmaterialer samt på syntetiske medier (fx med Polypropylen), medier med struktur samt råmaterialer med en høj gramvægt. KM-1 - takket være den fremragende farvegengivelse (som garanterer, at ethvert eksemplar af genoptrykket er identisk med det originale oplag med hensyn til en tro farvegengivelse), bruges denne til omslag og krævende farvede opgaver.

 • Vi arbejder også på fire højeffektive monokrome systemer fra Canon med betegnelsen varioPRINT 6330 TITAN. Denne muliggør tryk med en imponerende billedopløsning samt en fremragende tilpasning af siden på papirarket.

 • Det er også værd at minde om maskinerne Ricoh Pro C9200, som vi primært anvender til tryk af omslag. De muliggør tryk i en høj kvalitet med levende og realistiske farver samt en glat tonegraduering, også på præget papir.

nasze standardy logo

Omslag

Takket være vores brede viden og rige erfaring, henrykker de bogindbindinger vi laver med deres sans for detaljer. Vi er i stand til at garantere den høje kvalitet af bogindbindinger ved hjælp af en moderne og kompleks udstyret bogbinderisektion. Her finder man løsninger, som angiver industriens højeste standarder, bl.a. systemer fra producenter som schweiziske Müller Martini og Hunkeler, italienske Meccanotecnica samt japanske Horizon. 

For at sørge for, at omslagene på vores bøger er de smukkest mulige, udbygger vi systematisk vores bogbinderi med komplementære systemer.  Vi har i mange år gjort brug af MGI JetVarnish 3D – en specialiseret løsning til digital forædling –  påførsel af UV-lak i 2D-teknologi (flad) og 3D (relief), og også digital “varmestempling”. Udgiverne på Totem kan på denne måde forædle med vores egenudviklede 3D Touch teknologi – hvilket gør det muligt at opnå et omslag i premium kvalitet. Tryk med anvendelse af 3D Touch giver levende, dybe farver, hidtil vanskeligt opnåelige visuelle effekter og samtidig en høj grad af eksklusivitet. Vi har også en moderne skæreplotter, som muliggør udskæring i omslagene samt giver den indre bogblok mere raffinerede former.

Udvikling

Med en stadig voksende konkurrence og en stadig hurtigere teknologisk udvikling, er det ikke tilstrækkeligt at implementere den på markedet tilgængelige teknologi.

 • Moderne systemer

  Vi investerer i de mest moderne systemer, fornyr maskinparken, vi søger inspiration, men samtidigt står vi fast på vores koncept, når vi overvejer de løsninger, markedet tilbyder, vi reagerer fleksibelt på kundernes behov og et marked, som er i konstant forandring.

 • Center for Forskning&Udvikling

  Vi har oprettet vores eget Center for Forskning & Udvikling, indenfor hvis rammer vi gennemfører forskellige tiltag indenfor kreativ implementering af innovative løsninger med hensyn til digital trykteknologi, således at vi kan markedsføre ydelser, vi hidtil ikke har leveret, samt øge virksomhedens produktionsmuligheder.

 • Vores egne metoder

  Centerets arbejde gør det muligt for os at udarbejde effektive metoder til kontrol af trykket mens det er under produktion, højkvalitets albummer fra forlag udført i ink-jek teknologi på rulletryk maskiner, og også vores egen trykmetode med anvendelse af digitalteknologi til forædling med 3D Touch faksimile samt håndskrifter og inkunabler.

Gode relationer

Vi samarbejder med gennemprøvede virksomheder, som vi har fuld tillid til, uanset om det er små lokale virksomheder eller globale grænseoverskridende koncerner.

 • Tillid og respekt

  Vores samarbejde er baseret på tillid og respekt. Det er for os afgørende værdier – væsentlige for at opnå enighed, og som følge heraf - succes. Vi værdsætter langvarigt og mangeårigt samarbejde.

 • Samarbejde med specialister

  Blandt vores samarbejdspartnere finder man leverandører af den nyeste generation udstyr til digitaltryk og indbinding, Vi samarbejder også med specialiserede virksomheder, som beskæftiger sig med understøttelse til polygrafiske processer og forlag, bl.a. DTP-studier, som vi anbefaler vores kunder i fuld overbevisning om deres professionalisme og evner.

 • Gennemprøvede leverandører

  Vores faste papirleverandører er Arctic Paper S.A., en førende europæisk producent af papir til bogforlag og højkvalitets grafisk papir samt ZiNG S.A. - en virksomhed med ren polsk kapital, som er distributør af papir og specielle trykunderlag.

 • Vi har arbejdet sammen siden 2007. Totem var da et lille trykkeri, som netop begyndte sine rejse med det da nye område, som udgjordes af digitaltryk.

  Siden da har vi haft et konstant samarbejde, som vi har erfaret fra to forskellige sider. Vi er en kunde, som bestiller tryk af bøger, men på den anden side er vi underleverandør af serviceydelser indenfor udarbejdelse af materialer og publikationer til tryk for Totems andre kunder.
  Dette mangeårige samarbejde har også et bredere aspekt med hensyn til udvikling og uddannelse. På grund af Totems åbne holdning til moderne trykteknologi og indbindingsmetoder, har vi mulighed for at samarbejde og udarbejde vores publikationer på højeste redaktionelle og produktive niveau.
  Totem er aktuelt et af de mest moderne digitaltrykkerier i Europa, og de satser på konstant udvikling, både af det teknologiske og det produktionsmæssige potentiale, og også – hvad der ikke er uden betydning – på personalefronten. Det sikrer os muligheden for et samarbejde med en virksomhed, som er markedsledende.

  Piotr Kabaciński
  Ejer af Studie KROPKA dtp
 • ZING er en kompleks leverandør af papir og underlag til polygrafi, og det er derfor vi samarbejder med alle ledende trykkerier i Polen.

   

  Som Marketingdirektør  har jeg fornøjelsen af at mødes med repræsentanter for disse institutioner under mere eller mindre formelle branchebegivenheder. 

  Når vi under sådanne begivenheder kommer til at tale om digitaltryk af bøger på ruller, er jeg sikker på, at om et øjeblik udtaler nogen det magiske ord “Totem”. 

  Det er der ikke noget mærkeligt i, eftersom det er et trykkeri, som alle konkurrerende virksomheder udtaler sig om med en vis respekt. Det er et mærke, som for mange er udgangspunktet, en standard, som mange søger at leve op til, selv om de har beskedent håb om at kunne opnå dette. Hemmeligheden bag Totem er imidlertid ikke nogen statshemmelighed – det er konsekvens: konstant udvikling, modernisering af maskinparken og et team, som arbejder godt sammen. Det er det hele, men det er også en del…

  Michał Tenerowicz
  Marketingdirektør hos ZiNG Sp. z o.o.
 • Totem er en kunde, som vi anser for at være en solid forretningspartner.

   

  Vores samarbejde er baseret på mangeårige relationer, som er kendetegnet ved gensidig tillid og fremragende kommunikation.

  Professionalisme og en konkret tilgangsvinkel til ethvert forhold gør, at det daglige samarbejde forløber let og effektivt. Vi er glade for at vi i fællesskab kan udvikle vores præstationer indenfor forretningsverdenen. Det er en samarbejdspartner, som man altid kan stole på.

  Michał Bütner -Zawadzki
  Direktør for Forretningsudvikling hos Arctic Paper Polska
 • Set fra Konica Minoltas perspektiv er grundlaget for gode relationer med samarbejdspartnerne en god forståelse, som går videre end bare det teknologiske plan.

  Det virker i samarbejdspartnerens bedste interesse, aktiv lytten, fælles fortolkning af aktuelle trends og forudsigelse af markedsændringer, for lettere at kunne forberede sig til disse. Et godt partnerskab tilskynder til overvejelser og inspirerer til at levere løsninger på de udfordringer, som vi kæmper med i det daglige.

  Samarbejdet med Konica Minolta giver Totem adgang til de bedste redskaber. Og dette muliggør en hurtig indføring af nyskabelser. Et godt partnerskab giver således viden, som gør, at begge parter kan identificere de udfordringer, de står overfor, og herefter skabe produkter og ydelser, som svarer på de udfordringer, hvilket fører til udarbejdelsen af en ny strategi.

  Partnerskab giver plads til at drive forretning og løbende opgradering af viden, og er således ubrydeligt forbundet med innovation. På denne måde bliver samarbejde til fælles nyskabelse, og ydermere er der ikke mulighed for at kede sig med det, man laver, særligt med en samarbejdspartner som Totem.com.pl.

  Mateusz Woźniak
  Direktør for Afdelingen for Produktionsløsninger hos Konica Minolta Business Solutions Polska
Hvad vil du gerne tale om?
 • Jeg arbejder på et forlag, vi leder efter et trykkeri, vi kan arbejde sammen med
 • Jeg er selvudgiver, jeg vil gerne lave en priskalkulation
 • Jeg har brug for et godt råd
 • Andet
Når du sender en besked, bekræfter du, at du accepterer vores Persondatapolitik.