Hvis du er i stand til at drømme,
er du også i stand til at nå det.

Walt Disney

Historie

Drømme

For over 26 år siden, i 1995, blev drømmen om egen virksomhed født. Takket vores stædighed og udholdenhed er denne drøm blevet til virkelighed. Vi vil altid huske det øjeblik, hvor vi gav hinanden hånden, på den dag hvor virksomheden blev etableret.

Begyndelsen

Vi startede op som en lille butik med computerudstyr. Med tiden udvidede vil vores tilbud med grafiske projektering. Vi fik en række specielle personer til at arbejde sammen med os – professionelle og dybt engagerede mennesker, som vi arbejdede hårdt sammen med for at lære hemmelighederne bag projektering og tryk.

Tryk

Vi startede i trykkeriets univers i 1999, hvor vi investerede i det første udstyr til elektronisk forberedelse af grafiske trykplader, herunder en imagesetter. Vores næste indkøb var et CTP-system – til direkte visning af trykplader.

Vores hovedsæde

Virksomhedens udvikling og behov for stadig mere plads gjorde, at vi besluttede os for endnu en større investering, nemlig opførelsen af vores egen bygning – produktionshaller sammen med kontordel. Det var i 2007.

Mere komplekse ydelser

Vi satsede ikke kun på at trykke bøger, men også på indbinding af dem. Vi opførte et moderne og sammensat digitalt trykkeri med fuldt udstyret bogbinderi på det højeste teknologiske niveau.

Erfaring

De sidste 25 år har vi implementeret den nyeste teknologi, sublimeret vores arbejdsorganisation og opgraderet vores kvalifikationer. Vi har erhvervet den nødvendige erfaring, og har etableret en fasttømret position på markedet for tryksager. Vi er imidlertid hele tiden åbne for nye udfordringer.

De bedste

Fire gange – i 2015, 2017, 2018 samt 2019, har vi nu modtaget den prestigefyldte førsteplads på ranglisten over polske bogtrykkerier fra ”Forlag Vælger Trykkeri”, i kategorien ,”Digitale Trykkerier”.

 

Udvikling

Vi leder hele tiden efter nye løsninger. Udvikling af virksomheden er af største vigtighed for os. Vi er ikke bange for hårdt arbejde i hverdagen. Vi ved, at hver enkelt medarbejders engagement er en garanti for den højeste kvalitet af de af os leverede ydelser, og dermed vores kunders tilfredshed. Og det er det, der er det vigtigste for os. Der er i dag ikke noget, som er umuligt for os.

Mission

Vores passion – at opfylde det 21. århundredes udfordringer.

I lyset af digitaliseringen, elektronisk kommunikation og en intensiv livsstil anbefaler vi innovative løsninger, som gør, at forlagene hurtigt og effektivt kan trykke små oplag af bøger i den højeste digitale kvalitet.

Kvalitet

En af de vigtigste faktorer, som er afgørende for valg af trykkeri, er kvaliteten af de tilbudte ydelser og produkter. Vi gennemfører derfor gennemtænkte tiltag, der resulterer i opfyldelse af kundens krav, og derfor sikrer fuld tilfredshed. Det er vigtigt for mig, at vores virksomhed opfattes som en solid og pålidelig partner, og at vores produkter er kendetegnet ved den højest mulige kvalitet.

I praksis gennemfører vi kvalitetsstyring gennem:

  • systematisk at forøge kravene til vores standarder,
  • formidling af vores kvalitetsmål til medarbejderne i hele virksomheden,
  • ansættelse af velkvalificeret personale,
  • modernisering af maskinparken,
  • samarbejde med gennemprøvede leverandører.

Vi tænker på vores skove

Vi er i besiddelse af et FSC®-certifikat, som blandt andet tildeles til virksomheder indenfor træ- og papirbranchen, trykkerier og forlag. Tildelingen af dette certifikat er en forsikring til vores samarbejdspartnere om, at de til produktionen af bøger og andre tryksager anvendte materialer stammer fra korrekt styrede skove, kontrollerede kilder, genbrugsmaterialer eller en kombination af disse.
I vores støtte til en ansvarlig skovdrift har vi tilpasset produktionsprocesserne til de behov, som stammer fra behovet for bæredygtig og konstant udvikling.

fsc

Środowisko

Bæredygtig udvikling

I kraft at sit virke og fastsatte mål, er vores virksomhed med til at ændre produktionsmønstrene, gennem den måde vi skaber betingelser til gennemførelse af principperne om bæredygtig udvikling. Det forestår gennem en stadig optimering af processerne, produkter karakteriseret ved økologisk renhed, kvalitetsstyringssystem samt en kraftig orientering mod kundernes behov. Totem.com.pl er bevidst om, at vores tiltag ikke kun har indflydelse på medarbejderne, men også på en bredere gruppe af interessenter, som investerer i innovativ teknologi, og på den måde gennemfører en ansvarlig forretningsstrategi.

Hos Totem.com.pl går investering i innovative produkter og en søgen efter de nyeste teknologiske løsninger hånd i hånd med virksomhedens positive indflydelse på mange af livets områder. Det kommer til udtryk i vores engagement i en løbende formindskelse af vores indflydelse på det naturlige miljø samt vores hjælp til lokalsamfundets udvikling.
Vores politik om lige muligheder i ansættelsen gennemfører vi i overensstemmelse med artikel 16 i Rådets Forordning (EF) 1083/2006. Vi tilbyder arbejdspladser til ansøgere uden diskrimination med hensyn til alder, køn, oprindelse, religion, handicap eller seksuel orientering. Vi giver fri adgang til stillinger for både mænd og kvinder, og det eneste kriterium for valg af kandidater er kvalifikationer og erhvervserfaring.

I virksomheden har vi også stillinger, som ikke kræver erhvervserfaring, hvilket muliggør ansættelse af nyuddannede kandidater. Nyuddannede kandidater er garanteret ensartede arbejdsbetingelser, løn i henhold til kvalifikationer og erhvervserfaring, adgang til relevante kursustilbud og mulighed for avancement. Vi sørger for lige muligheder, b.la. gennem anvendelsen af elastiske ansættelsesmuligheder, lettelser for personer, som ønsker at udvikle sig gennem kursustilbud, praktik og fortsat uddannelse, tilskud til transport, information til medarbejderne om konsekvenserne af at tage arbejde udenfor det normalt regulerede arbejdsmarked, reel information om arbejdstagernes rettigheder, i særdeleshed om retten til samme løn for arbejde af samme værdi.

Forretningspartnere

Vi samarbejder med en lang række virksomheder, både polske og udenlandske. Vi søger at fastholde et godt forretningssamarbejde med hver enkelt samarbejdspartner. Vores samarbejde er baseret på tillid og respekt. Det er for os afgørende værdier – væsentlige for at opnå succes. Vi værdsætter langvarigt og mangeårigt samarbejde. Blandt vores samarbejdspartnere er leverandører (maskineri og råvarer) samt kunder – forlag med forskellige profiler.

For øjeblikket arbejder vi systematisk med over 200 forlag i Polen og Europa (60% af produktionen er eksport), og også med mange leverandører af den nyeste generation udstyr til digitaltryk og indbinding, hvoraf vi arbejder tættest sammen med virksomhederne Konica Minolta, Canon Oce og Hunkeler. Vores faste og gennemprøvede papirleverandør er Arctic Paper S.A., en førende europæisk producent af papir til bogforlag og højkvalitets grafisk papir.

Ambitionen for vores virksomhed er at støtte Kunderne i udviklingen af deres forretningspotentiale. Siden vi er begyndt at samarbejde med trykkeriet Totem, er det blevet klart for os, at vi står overfor en partner med store ambitioner, som har en glimrende forståelse for betydningen af innovation, når det drejer sig om at opbygge konkurrencedygtighed. Takket være betydelige investeringer i den nyeste teknologi, er Totem i dag den absolutte leder på markedet for digitaltryk. Denne føring gør det muligt for virksomheden at åbne sig for nye markeder, ikke bare geografisk, men også ved at udvide sine tilbud med fx transpromotionalt tryk og personalisering. Vi er usædvanligt stolte af dette samarbejde.

Michał Łepkowski
Channel Director
Løsninger for Industri & Produktion
Canon Polen

Inkjet teknologi med stor hastighed kræver en ny tilgangsvinkel til papirproduktion. Som markedsleder indenfor det område har Arctic Paper udviklet et bredt papirassortiment til anvendelse til forskellige formål: fra personaliseret tryk af transaktionsmaterialer til elegante brochurer og bøger. Alle papirtyper i Highways assortiment produceres på specialordre til højkapacitets inkjet-udstyr, men bevarer egenskaberne ved traditionelle papirtyper. Herunder finder vi papir fra Amber Highway Regular og Amber Highway Super, som blandt andet leveres til Totem.com.pl’s trykkeri, som er en af vores mangeårige samarbejdspartnere.

Michał Büthner-Zawadzki
Konsulent for salgsudvikling
Arctic Paper Polen

Sandstone Press har de sidste ti år gjort brug af serviceydelser fra Totem. Vi værdsætter dem for deres kvalitet og pris. Det er vigtigt for os, at Totem fuldt ud gennemfører forudsætningerne i forlagets planer, og også er i stand til at opfylde vores supplerende lejlighedsvise behov og tekniske spørgsmål. Jeg er glad for at kunne anbefale ydelserne fra Totem til andre.

Robert Davidson
Sandstone Press Ltd

Som udgiver af titler indenfor videnskab, kultur og uddannelse, stiller jeg ofte mig selv spørgsmålet, hvor mange eksemplarer af en given bog, det er nødvendigt at producere. Jeg vil gerne træffe en gennemtænkt beslutning om oplagets størrelse. En sådan mulighed sikrer Totem med sit tilbud på digitaltryk. Takket være vores samarbejde kan jeg ikke blot starte med et lavt og sikkert oplag og observere markedets reaktion, men jeg kan også genoptrykke visse gamle produktioner, hvor jeg ved, at et par hundrede eksemplarer er tilstrækkeligt. For mig er kvalitet ligeledes vigtig – Totem sikrer denne på et fuldt ud tilfredsstillende niveau.

Henning Lund
Forlagsredaktør
Bogforlaget Frydenlund