Digitalt tryk

Oplag efter behov

Takket være digital teknologi, kan det betale sig at trykke små oplag.

Vi er i stand til at levere dig præcist det antal bøger, du har brug for. Du kan opdele oplaget i mindre leveringer med forskellig størrelse, og trykke præcis på det tidspunkt, der er behov for dette. Det gør det muligt for dig at gennemføre en effektiv produktionsstyring.

Uden lager

Tryk ikke til lager! Skab ikke kostbare reserver, lad ikke bøgerne ligge og blive ødelagte på lageret.

Takket være anvendelsen af digitalt tryk, kan du bestille nøjagtigt det antal bøger, du har brug for til løbende tilfredsstillelse af markedets behov. Du vil have fuld likviditet og du ligger med så mange bøger, som det er nødvendigt på det pågældende tidspunkt. Og om nødvendigt – kan vi hurtigt trykke ekstra eksemplarer.

Prøveeksemplar

Ønsker du at undersøge, hvordan din bog kommer til at se ud, når den er trykt?

Det kan du gøre ved at bestille et enkelt fuldgyldigt prøveeksemplar, som er identisk med det senere trykte oplag. Det gør, at du kan verificere, om indholdet er korrekt, hvilket er særlig vigtigt ved tryk at publikationer med mange sider.

Sondering af markedet

Enhver bog har chance for at blive en bestseller og opnå succes på markedet.

Det er imidlertid værd at afprøve den på et lille oplag. En god løsning er at producere et prøveoplag, fx nogle få hundrede eller 30-40 eksemplarer. Det gør, at du kan vurdere læsernes reaktion, og du kan herefter træffe en korrekt beslutning om det ønskede oplag.

Let genoptryk

Har du mistet materialerne med din publikation? Der er ikke noget at bekymre sig om. Vi har ikke brug for de originale filer.

Send os din bog, så laver vi et skan, foretager de sidste rettelser og har det færdige produkt uden negative følger for, hvordan den fremtræder. Ydermere har sort-hvide publikationer som reprint som regel en bedre kvalitet end originalen.

Personalisering

Ønsker du, at de enkelte eksemplarer af de af dig trykte materialer adskiller sig fra hinanden, og indeholder forskellige data?

Vi kan personalisere din publikation med ændring af sådanne elementer som: for- og efternavn, adresse, tekstfragmenter, stregkode, grafer, billeder og lignende. Det er tilstrækkeligt, at du leverer en relevant database.