3D Touch

For det første: forsiden

Det er netop den, vores potentielle læser ser først

Som vi alle sammen ved, er det første indtryk det, der er afgørende. Og det er netop forsiden og dennes skønhed der er i stand til at vække nysgerrigheden og henrykke. Kvaliteten i udførelsen og den tiltrækning forsiden giver, er ofte en vigtig faktor, når der træffes en beslutning, og har indflydelse på købsprocessen. Vi støtter forlagene i at forsiden for bøgerne er unikke, og dermed øges også publikationens tiltrækning og dens konkurrencemæssige forspring, når den står på boghandlernes hylde.

Magisk 3D Touch

Forædling i digital version

Takket være JetVarnish systemet (du kan læse mere om systemet her) kan forsiden på de af os trykte bøger lokalt dækkes med UV-lak i 2D-teknologi (fladt, imitation af serigrafi) og 3D (relief). På vores trykkeri er det muligt at foretage yderligere forædling af råprintet med farvefolie. Vores kunder kan dække forsiden med folier: guld, sølv, rød, mørkeblå, sort, holografisk (laser samt punkter). Mangler der farver? Spørg, så ser vi, hvad der kan gøres.

Sensorisk

Masser af indtryk, masser af følelser

”Multiindtryk” – sådan kan man beskrive effekterne af anvendelse af 3D Touch. Forsider, som er forædlet med denne teknologi, præsenterer ikke længere kun en synsmæssig effekt. Takket være anvendelsen af 3D-lak, kan man under fingrene tydeligt føle strukturen – i tilfælde af den præsenterede forside har man indtryk af, at en himmel fremstillet af van Gogh er tegnet med særlige farver, for at skabe lag af forskellig tykkelse. Vi når en ekstra rumlig dimension.

Hurtigt, effektivt, unikt

Forkortelse af produktionstiden

I den digitale proces er der ikke de tids- og omkostningskrævende etaper i forbindelse med ”dekorering” af forsiden, som der er ved traditionelle forædlingsmetoder. Ydermere gennemføres selve processen med påførsel af forædling relativt hurtigt, og lak fra både 3D og 2D teknologi kan påføres samtidigt – med en enkelt kørsel gennem maskinen. Hærdning af lakken forestår i samme proces gennem integrerede UV-lamper, hvorfor de forædlede ark kan undergå videre forarbejdning uden tidstab, så etapen med ekstra tørring undgås. Partiel lakering med 3D effekter er en fremragende løsning til små oplag, som vi specialiserer os i; den er også særdeles velegnet til individualisering på niveau med de anvendte forædlinger.

 

Sky is the limit

Nærmest uendelige muligheder

Den eneste begrænsning for sluteffekten er grafikernes fantasi. Forsiden kan forædles med brug af forskellige strukturer og mønstre – baseret på færdige skemaer, som er tilgængelige i Totem-biblioteket, eller ved udarbejdelsen af egne projekter, som præcist tilpasses den grafik, der er anvendt til udarbejdelse af forsiden. Ydermere kan 3D Touch teknologien anvendes på bestrøget papir med eller uden laminering, PVC og PET. I tilfælde af forædling af digitaltryk er forudgående laminering eller lakering unødvendig.

Det hele er ekstra plusser

En ny kvalitet i teknologien til endelig afslutning af trykopgaven

3D Touch er en premiumkvalitet forside. Tryk med anvendelse af 3D Touch giver levende, dybe farver, hidtil vanskeligt opnåelige visuelle effekter og samtidig en høj grad af eksklusivitet. Og ydermere leverer det en øget styrke – en følge af den anvendte folie og lak. Som følge heraf bliver det med anvendelsen af vores forædlede forsider og innovative teknologi muligt at skille sig ud i forhold til det voldsomt konkurrenceprægede forlagsmarked, og dermed tiltrække opmærksomhed fra potentielle læsere. Og det er jo det, vi alle sammen er ude efter.