Om du kan drömma så kan
du också nå din dröm.

Walt Disney

 

Företagets historia

Drömmen

Drömmen om ett eget företag föddes 1995, för över 26 år sedan. Tack vare vår envishet blev drömmen verklighet. Vi kommer alltid att minnas stunden då vi skakade hand och firman blev verklighet.

Början

Vi började som en liten datoraffär. Med tiden utökade vi med grafiska projekt. Vi samarbetade med duktiga fackmän för att lära oss tryckets alla hemligheter.

Tryck

Vi expanderade till tryckbranschen fyra år senare. Då satsade vi på elektronisk utrustning för poligrafiska tryckformer. Vår nästa investering var CTP-system.

Egen byggnad

Allt större lokalbehov och firmans utveckling gjorde att vi bestämde oss för att investera i en egen byggnad – produktionshall och kontor. Året var 2007.

Helhetslösningar

Vi satsade inte bara på att trycka böcker utan även på deras bindning. Så uppstod ett modernt digitaltryckeri med fullt utrustat binderi på världsnivå.

Erfarenhet

Under alla de 24 åren har vi ständigt infört nyare teknologier, förbättrat organisationen och ökat våra kunskaper. Vi har fått nödvändig erfarenhet och placerat oss på en hög position inom tryckmarknaden. Vi är hela tiden öppna för nya utmaningar.

Utveckling

Vi letar ständigt efter nya lösningar. Att utvecklas är väldigt viktig för oss. Vi är inte rädda för hårt arbete. Vi vet att personalens engagemang är det som garanterar hög kvalitet av våra tjänster och våra kunders belåtenhet. Och det är det som är viktigast för oss. Inget är omöjligt för oss idag.

Målsåttning

Vår passion är att kunna möta vår tids moderna utmaningar.

I en tid av digitalisering, elektronisk kommunikation och intensivt livstempo erbjuder vi innovativa lösningar som hjälper utgivare att snabbt och effektivt trycka mindre upplagor av högsta kvalitet.

Kvalitet

En av de viktigaste faktorerna för val av tryckeri är de erbjudna tjänsternas och produkternas kvalitet. Vi är angelägna om att vi ska bli betraktade som en trovärdig och stabil partner och att våra produkter ska ha högsta möjliga kvalitet.

I praktiken förverkligar vi kvalitetsstyrning genom att:

  • systematiskt höja vår standard
  • förmedla våra kvalitetsmål till personalen
  • anställa kvalificerad personal
  • modernisera vår maskinpark
  • samarbeta med säkra leverantörer.

Vi bryr oss om skogarna
Vi innehar FSC-certifikat för skogs- och pappersbranschen, tryckerier och förlag. Det innebär att vi använder material som kommer från kontrollerade källor eller återvunna material. Genom att stödja ansvarsfull skogsindustri har vi anpassat vår produktionsprocess till behov som uppstår för att kunna behålla långvarig, balanserad utveckling.

Środowisko

Balanserad utveckling

Vi vill gärna bidra till balanserad utveckling. Det gör vi genom att optimera processer, erbjuda ekologiska varor, systematiskt styra kvaliteten och vara lyhörda för kundernas önskemål. Vi investerar i modern teknologi vilket ger vår personal en bättre arbetsmiljö.

Vi satsar på innovativa produkter och letar ständigt efter nya teknologiska lösningar. Vi engagerar oss i att minimera vår påverkan på naturen.
Vi erbjuder arbete under samma villkor utan hänsyn till ålder, kön, tro eller sexuell läggning. Både män och kvinnor kan söka arbete och de enda kriterierna vi använder oss av är kvalifikationer och arbetserfarenhet.
Hos oss finns det möjlighet till anställning utan krav på erfarenhet, vilket passar ungdomar som just har gått ut skolan. Nyanställda garanteras lön i enlighet med deras kvalifikationer och erfarenhet, tillgång till praktisk utbildning och möjlighet att klättra på karriärstegen. Vi ger våra anställda möjlighet till flextid och underlättar för de som vill delta i utbildningskurser eller vidareutbildning. Vi bidrar till deras resor, informerar om konsekvenser av svart arbete samt om deras rättigheter i företaget, i synnerhet om rätten till lika lön för lika arbete.

Affärspartners

Vi samarbetar med många företag, både polska och utländska. Samarbetet är grundat på respekt och pålitlighet, vilket är det viktigaste för att uppnå framgång. Vi sätter högt värde på långvariga relationer. Bland våra partners finns både leverantörer (utrustning och material) och kunder – förlag med olika inriktning.

För närvarande samarbetar vi systematiskt med över 200 utgivare från Polen och Europa (60% av vår produktion exporteras) och med många leverantörer, bl.a. Konica Minolta, Canon Oce och Hunkeler. Papper köper vi genom Arctic Paper S.A. som är Europas ledande producent av bulkpapper och annat papper av hög kvalitet.

Vår verksamhet följer regler som gäller för Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggarföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Vi respekterar villkor bestämda av de ovannämnda organisationerna som finns i https://www.grafiska.se/siteassets/dokument/produktkvalite/leveransvillkor/alg-10.pdf

Vårt mål är att stödja våra kunder i utvecklingen av deras affärspotential. När vi började att samarbeta med Totem blev det tydligt att de har höga ambitioner, förstår kundens behov och känner till betydelsen av modern teknik för att kunna öka sin konkurrenskraft. Tack vare betydande investeringar i de senaste teknikerna är Totem en absolut ledare på digitalstrycksmarknaden idag. Denna position ger dem möjlighet att öppnas både mot nya geografiska marknader och mot de redan befintliga genom t ex personaliserat tryck. Vi är mycket stolta över samarbetet.

Michał Łepkowski
Channel Director
Industrial & Production Solutions
          Canon

Snabbt inkjettryck kräver en ny förhållning till pappersproduktion. Arctic Paper, som är ledande i denna bransch, har ett stort urval av papper som används vid olika produktioner. Papper av typen Highway tillverkas på beställning för inkjetpressar. Bland dem hittar man Amber Highway Regular och Amber Highway Super som levereras till Totem.com.pl som är en av våra trogna kunder.

Michał Büthner-Zawadzki
Specialist inom försäljning
Arctic Paper Polska

 

Sandstone Press har använt sig av Totems tjänster under tio år. Vi uppskattar deras kvalitet och priser. Det är viktigt för oss att Totem hjälper oss med att förverkliga våra utgivningsplaner, möter våra tillfälliga tryckbehov och svarar på våra frågor. Jag kan med glädje rekommendera deras tjänster.

Robert Davidson
Sandstone Press Ltd

Jag har samarbetat med Totem I fem år. Jag trycker främst limmade böcker I små upplagor. Varför valde jag Totem? Skälen är enkla – kort väntetid, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. En extra fördel är att jag inte behöver bry mig om filer om jag vill trycka flera gånger. De ligger i tryggt förvar på Totem och en ny upplaga kräver inga insatser från mig. Jag rekommenderar Totem åt alla som trycker läromedel. Man kan lita på dem!

Birgit Vrå
Utgivare
Samfundslitteratur Publishing House

Jag undrar ofta själv vilken upplaga jag kommer att behöva eftersom jag ger ut böcker inom vetenskap, kultur och utbildning. Jag vill göra genomtänkta beslut angående upplagans storlek. Det fungerar bra tack vare Totems offert på digitaltryck. Då kan jag börja med en lägre upplaga och beakta marknadens reaktion. Dessutom kan jag på nytt trycka äldre produktioner där det räcker med några hundra exemplar.
För mig personligen är det också viktigt med kvalitet och Totem garanterar att den alltid är hög. 

Henning Lund
Forlagsredaktør
Bogforlaget Frydenlund

Totem har varit min affärspartner sedan 2012. Jag trycker små upplagor av böcker i hårdband, med inlagor i både svart och färg. Produkterna håller alltid hög kvalitet. Jag uppskattar tryckeriets stöd när boken förbereds och under själva produktionsprocessen. Tack vare detta får jag böcker som tillfredsställer mig och mina författare.

Tom Ahlberg
Forlaget Underskoven ApS