100% energi från förnyelsebara källor på Totem.com.pl
19.07.2021

100% energi från förnyelsebara källor på Totem.com.pl

From den 1 juli 2021 använder vi energi som till 100% kommer från förnyelsebara källor.
Det är Totems filosofi att fungera med största möjliga omsorg om miljö och naturresurser. Under alla åren har vi minimaliserat det negativa inflytande på miljön som boktillverkning för med sig. Vi vet att varje litet steg i rätt riktning påverkar vår framtid positivt. Vi använder ekologiska material, begränsar användning av plast i tillverkningen och väljer energibesparande trycksystem. Att använda enbart grön energi är en del av vår policy som ett ekologiskt företag.
Vår energileverantör är Respect Energy som samarbetar med 450 polska energitillverkare. Det är det enda polska företag som säljer 100% grön energi som kommer från förnyelsebara källor dvs. vatten, sol, vind och biogas.
Tack vare detta samarbete kommer Totem.com.pl att reducera sitt utsläpp av koldioxid med 1 530 000 kg årligen.

energia odnawialna certyfikat

VD för Totem.com.pl Michal Rejnowski och Izabela Popowska från Respect Energy

Loading...