Wynalazek druku jest największym wydarzeniem w historii. To matka rewolucji.

Wiktor Hugo

Instrukcja przygotowania materiałów do druku cyfrowego

Pliki

Materiały do druku należy dostarczyć w postaci plików PDF:
 · pozbawionych warstw i przezroczystości (spłaszczone),
 · w formacie netto odpowiadającemu formatowi w zleceniu, powiększonego o występujące spady,
 · z prawidłowo ustawionym polem przycięcia (TrimBox),
 · z właściwie zadanymi marginesami,
 · z załączonymi czcionkami.

W pliku należy umieścić wszystkie występujące w pracy strony, ustawione w żądanej kolejności wraz z wakatami. Prosimy nie umieszczać na wakatach żadnych informacji, np. “To jest wakat”, “To jest pusta strona”.
Jeśli książka jest podzielona na wiele plików, prosimy o przejrzyste i jednoznaczne oznaczenie kolejności plików.

Spady

Dowolny element projektu (zdjęcie, grafika, tekst, tło), który styka się z krawędzią strony, powinien wystawać poza format strony o minimum 3 mm. Jest to tzw spad.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo przygotować spady w różnych programach graficznych, zobacz nasz instruktaż video.

Projekty wymagają uwzględnienia spadu z czterech stron.

 

W przypadku druku cyfrowego obecność znaczników cięcia nie jest wymagana. Jeśli są zastosowane muszą być odsunięte na min. 3 mm od krawędzi strony. 

Obejrzyj film: znaczniki drukarskie w projektach przygotowanych do druku. 

Marginesy

Wszystkie znaczące elementy takie jak teksty, kody, logo powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.
Należy unikać stosowania stosunkowo cienkich (poniżej 10 mm) ramek okalających strony.

Obejrzyj film jak prawidłowo przygotować spady i marginesy bezpieczeństwa w różnych programach graficznych. 

Grafika

Bitmapy (zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości 200 – 300 dpi i osadzone jako obiekty TIFF z kompresją bezstratną (LZW, ZIP) lub wysokiej jakości JPEG.
Niższa rozdzielczość spowoduje widoczne obniżenie jakości wydruku, a wyższa rozdzielczość niepotrzebnie zwiększy rozmiaru pliku, bez wpływu na jakość druku.
JPEG o niskiej jakości (z wysokim stopniem kompresji) także odbije się negatywnie na jakości druku.

 

W materiałach skanowanych należy usunąć raster oryginału (np. poprzez rozmycie). Zapobiegnie to powstaniu efektu mory na wydrukach.

 

Minimalna grubość linii dla 100% K oraz kolorowych to 0,4 pkt (0,14 mm). Minimalna grubość linii szarych to 0,7 pkt (0,25 mm).

Liternictwo

W pliku pdf należy osadzić komplet użytych czcionek lub – ostatecznie – zamienić wszystkie teksty na krzywe.
To drugie rozwiązanie powoduje znaczny wzrost wielkości i skomplikowania pliku, należy więc stosować je tylko w razie konieczności.

Czcionki poniżej 12 pkt powinny być w kolorach z 100% nasyceniem użytych kanałów (100% K lub 100% M i Y).

Kolor

Pliki pdf przeznaczone do druku nie powinny mieć załączonych profili ICC. W przypadku użycia profilu wyjściowego zostanie on pominięty w procesie druku. 

Właściwa przestrzeń barwna to CMYK. W przypadku zdjęć dopuszczalne jest zastosowanie kolorów RGB, jednakże kolorystyka odbitki może odbiegać od pliku/podglądu/wzoru przekazanego do druku.

 

Można stosować kolory Pantone pod warunkiem ich prawidłowego skonfigurowania. Kolor Pantone zostanie wydrukowany zgodnie ze swoją nazwą, a nie z kolorem podglądu w pliku pdf.
Elementy, które mają mieć identyczny kolor na wydrukach, muszą mieć jednakową przestrzeń barwną.

Nie można stosować poddruku (overprint) białych obiektów. Takie elementy nie pojawią się na wydrukach.
Drobne, jasne elementy (np. teksty) nie powinny znajdować się na ciemnym tle drukowanym z wielu składowych.
Nie należy stosować obiektów w kolorach Pantone z przezroczystościami przysłaniających inne obiekty, ani obiektów z przezroczystościami zasłaniających elementy w kolorach Pantone.

 

Niewłaściwe jest stosowanie niepełnych przestrzeni barwnych, np. CMY bez kanału K itp.
Jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki, należy dostarczyć wzór lub podać nr koloru Pantone zbliżony do docelowego.

Ilustracje w kolorze czarnym muszą składać się tylko z koloru czarnego. Nie dopuszczamy składowych z CMYK lub RGB. 

Blok wnętrza

Wnętrze powinno być dostarczone w postaci pliku lub plików pdf zawierających wolno stojące strony wraz ze wszystkimi wakatami.
Jeśli wnętrze jest podzielone na kilka plików, należy pamiętać o jednoznacznym wskazaniu właściwej kolejności plików.
Rozmiar stron oraz marginesy w pliku powinny być zgodne z oczekiwanymi w książce z uwzględnieniem wymaganych spadów.
W przypadku występowania stron w kolorze (np. w postaci wkładek) należy dokładnie opisać ich położenia w książce wg paginy, lub lepiej, wg kolejności stron w książce.
W sytuacji dokonywania poprawek w plikach już dostarczonych do drukarni, strony na których dokonano korekt, należy przysłać w postaci osobnych plików pdf (po jednym na stronę) lub jako plik zawierający całą książkę wraz z poprawkami.
Ilość stron w bloku przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4, a przy klejonej liczby 2, 4, 6, lub 8 w zależności od formatu i użytej maszyny.
Przy oprawie szytej, położenie wkładek drukowanych na innym papierze niż reszta książki nie jest całkowicie dowolne i zależy od układu leg. Nie dotyczy to pojedynczych arkuszy doklejanych do bloku. 

zobacz wzór bloku→

Okładka & Oklejka

Okładki prosimy załączyć w postaci oddzielnego pliku pdf kierując się ogólnymi zasadami przygotowania plików. zobacz wzór→
Przed przygotowaniem oklejki/okładki można poprosić przedstawiciela handlowego/pracownika BOK o rozrys lub podanie grubości grzbietu.
W przypadku zadruku okładki na stronach wewnętrznych, należy pozostawić tam biały grzbiet + po 5 mm z każdej strony grzbietu na klejenie boczne.
Grzbiety książek mniejsze niż 6 mm nie mogą zawierać tekstów oraz znaków graficznych takich jak np. loga firm.
Wszystkie teksty i elementy graficzne na grzbiecie powinny być w odległości min. 1,5 mm od bigu (krawędzi grzbietu).
Ze względów estetycznych lepiej nie umieszczać żadnych tekstów i innych wolno stojących elementów w odległości mniejszej niż 7 mm od grzbietu z powodu znajdującego się tam bigu.

zobacz wzór oklejki→

Warto sprawdzić, jak poprawnie zaprojektować okładkę lub obwolutę danej publikacji. Właściwe przygotowanie plików do druku pozwala na uniknięcie błędów, odsyłanie projektów do korekty po weryfikacji technologicznej w drukarni i tym samym skraca czas produkcji książki. Przygotowaliśmy narzędzie, które pozwala samodzielnie wyliczyć wszystkie parametry niezbędne do stworzenia właściwego projektu. Wystarczy podać dane pracy, takie jak np. ilość stron, rodzaje surowca oraz oprawy – kalkulator automatycznie wyliczy wszystkie wymiary. 

sprawdź rozrys okładki/obwoluty swojej publikacji→

 

Przygotowaliśmy także instruktaże video – zobacz filmy: Jak poprawnie zaprojektować naddatek na zawinięcie w okładce do oprawy twardej oraz Jak poprawnie zaprojektować grzbiet okładki.

 

Uszlachetnienia tradycyjne
Lakier punktowy UV

Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku.
Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem.

Tłoczenie folią na gorąco (hotstamping)

Maska na tłoczenie folią na gorąco powinna być przygotowana w osobnym pliku.
Tak jak w przypadku lakieru UV elementy foliowane na gorąco muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem. Można używać tylko elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm, położonych nie mniej niż 0,2 mm od siebie.

Tłoczenie na sucho

Maska na tłoczenie na sucho powinna być przygotowana w osobnym pliku. Można używać tylko jednokolorowych elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, położonych nie mniej niż 2 mm od siebie.

Tłoczenia (zarówno na gorąco foliami, jak i na sucho – wklęsłe i wypukłe) nie mogą być realizowane na liniach cięcia, wpaleniach oraz bigach.

Uwaga, projekty graficzne wszystkich rodzajów uszlachetnień należy przygotować w tym samym rozrysie, w jakim przygotowana jest okładka lub inna część publikacji, która podlega uszlachetnieniu (z uwzględnieniem właściwego położenia elementów dodatkowych, zachowując odpowiednie formaty i marginesy). 

Zobacz nasz film instruktażowy: Jak prawidłowo stworzyć plik z maską pod uszlachetnienie

Środkowanie uszlachetnień na okładce

Środkowanie uszlachetnień na okładkach, czyli równomierne ich umiejscowienie po to, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia optyczne i estetyczne, jest sprawą indywidualną i zależy od zamysłu artystycznego projektanta okładki. Zalecamy jednak kilka zasad, które pozwolą na uzyskanie optymalnego efektu wizualnego.

  • w przypadku oprawy twardej projekt tłoczenia/lakierowania powinien uwzględniać szerokość 1. strony okładki po odjęciu 1/2 szerokości wpalenia:rozrys środkowania twarda
  • w przypadku oprawy miękkiej projekt tłoczenia/lakierowania powinien uwzględniać całą szerokość 1. strony okładki – aż do grzbietu, z zastrzeżeniem, że żadne z uszlachetnień typu tłoczenie folią na gorąco lub tłoczenie na sucho nie może być realizowane na bigach i liniach cięcia:

rozzrys środkowania miękka

Uszlachetnienie 3D Touch
Lakier 3D

Lakier 3D wykonany w technologii cyfrowej imituje lakier wypukły położony w technologii sitodrukowej.

Wszystkie elementy uszlachetniane lakierem 3D muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem czarnym.
W projektach masek pod lakier 3D można używać elementów o grubości minimum 0,25 mm, położonych nie mniej niż 0,6 mm od siebie. Lakier 3D nie może występować na liniach cięcia, bigach oraz zawinięciach.
W przypadku zastosowania w projektach tekstów, użyta czcionka nie powinna być mniejsza niż 8 punktów.

W celu uzyskania najlepszego efektu lakieru 3D, zalecamy położenie na całej uszlachetnianej powierzchni laminatu w postaci folii Soft Touch. W przypadku zastosowania tego rodzaju folii, czcionka w tekstach poddanych uszlachetnianiu lakierem 3D może mieć minimalną wielkość 6 punktów.

Lakier 2D

Lakier 2D (płaski) wykonany w technologii cyfrowej imituje lakier konwencjonalny położony w sitodruku.

Wszystkie elementy uszlachetniane lakierem 2D muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem czarnym.
W projektach masek pod lakier 2D można używać elementów o grubości minimum 0,25 mm, położonych nie mniej niż 0,6 mm od siebie. Dopuszcza się, aby lakier 2D był na linii cięcia, bigach, wpaleniach czy też zawinięciach.
W przypadku zastosowania w projektach tekstów, użyta czcionka nie powinna być mniejsza niż 8 punktów.

W przypadku zastosowania na podłożu laminacji w postaci folii Soft Touch, czcionka w tekstach poddanych uszlachetnianiu lakierem 2D może mieć minimalną wielkość 6 punktów.

Folie

Wszystkie elementy tłoczone folią muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem czarnym.
W przypadku zastosowania folii należy używać tylko elementów o grubości nie mniejszej niż 0,25 mm (wyjątkiem jest tłoczenie folią na kartonie bez uprzedniej laminacji – wtedy wymagane jest min. 0,6 mm), położonych nie mniej niż 0,6 mm od siebie.
W przypadku zastosowania w projektach tekstów, użyta czcionka nie powinna być mniejsza niż 8 punktów.

W przypadku zastosowania na podłożu laminacji w postaci folii Soft Touch, czcionka w tekstach poddanych uszlachetnianiu w postaci tłoczenia folią może mieć minimalną wielkość 6 punktów.

Dostępne kolory folii: złota, srebrna, czerwona, granatowa, czarna, holograficzna (laser oraz dots). Na specjalne zamówienie Klienta możliwe jest zastosowanie folii w kolorze spoza stałej oferty Totemu.

Rozrysy i maski

Uwaga, projekty graficzne wszystkich rodzajów uszlachetnień należy przygotować w tym samym rozrysie, w jakim przygotowana jest okładka (z uwzględnieniem właściwego położenia elementów dodatkowych, zachowując odpowiednie formaty i marginesy).

Maski na poszczególne uszlachetnienia (lakiery 2D i 3D, folie) powinny być przygotowane w osobnych plikach. Każdy plik powinien być odpowiednio oznaczony (np. (nazwa pracy)_lakier3D.pdf, (nazwa pracy)_lakier2D.pdf, (nazwa pracy)_folia_(kolor folii).pdf).

folder Totemu

Zobacz na przykładzie firmowego folderu, jak my to zrobiliśmy:

folder druk  Plik do druku  

lakier 2D  Plik z maską pod lakier płaski (2D)

lakier 3D  Plik z maską pod lakier wypukły (3D)

folia złota  Plik z maską pod folię (w tym przypadku pod folię złotą)

 

Zobacz nasz film instruktażowy: Jak prawidłowo stworzyć plik z maską pod uszlachetnienie

Zakres kontroli plików

1. Drukarnia dokonuje weryfikacji poprawności przygotowanych materiałów do druku, wg poniższych poziomów:

 · weryfikacja kompletności materiałów do druku (plików),
 · zgodność formatu materiałów z parametrami zamówienia,
 · zgodność objętości materiałów z parametrami zamówienia,
 · weryfikacja szerokości grzbietu oraz spadów w okładce/oklejce,
 · poprawność umiejscowienia wkładek i insertów,
 · prawidłowość osadzenia czcionek,
 · weryfikacja poprawności przygotowania materiału:
   – do lakierów wybiórczych,
   – do tłoczeń,
   – do wykrojników
 · weryfikacja rozdzielczości bitmap,
 · weryfikacja grubość linii,
 · poprawne umiejscowienie linii cięcia,
 · weryfikacja grafiki okładki względem stałych elementów oprawy:
   – bigi odsadkowe w okładce,
   – wpalenie w oklejce,
   – bigi skrzydełek,
   – marginesy,
· wyrywkowa kontrola 100% nasycenia czarnych tekstów,
· wykrywanie elementów z poddrukiem koloru białego,
· występowanie oraz poprawność spadów.

2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiałów do druku, w tym:
 · wynikających z użycia przezroczystości,
 · niewłaściwej kolejności pagin,
 · niewłaściwego umieszczenia stron wakatowych,
 · niewłaściwego przygotowania stron rozkładowych we wnętrzu,
 · położenia obiektów i tekstów,
 · niezgodności w nadaniu kodów ISBN,
 · odwzorowania kolorystyki przy druku bez podstaw kolorystycznych,
 · odwzorowania kolorystyki przy zastosowaniu materiałów kolorowych na stronach drukowanych w czerni,
 · odwzorowania kolorystyki oraz końcowego efektu w następstwie niewłaściwego doboru surowca,
 · rozbieżność kolorystyczną wynikającą z zastosowania przestrzeni barwnej RGB w pliku nakładowym,
 · błędów ortograficznych, gramatycznych i redakcyjnych w treściach, odwzorowania kolorystyki oraz końcowego efektu w następstwie niewłaściwego doboru surowca,
· ubytków grafiki, tekstów lub innych elementów spowodowanych przygotowaniem plików w systemie TEX, Apache FOP (lub innym tego typu oprogramowaniem do zautomatyzowanego składu tekstu),
 · estetyki wykonania projektu.

Logotyp Totemu

W przypadku, jeśli chcesz zamieścić w swojej publikacji logotyp naszej firmy, wskazując ją jako miejsce druku publikacji, pobierz poniższe logo. Prosimy o zachowanie koloru firmowego: PANTONE 541CVC/C:100, M:51, Y:0, K:30 lub zastosowanie logotypu w kolorze czarnym (C:0, M:0, Y:0, K:100). Informując, że druk nastąpił w firmie Totem, prosimy o zapisywanie pełnej nazwy naszej firmy, czyli Totem.com.pl (np. Wydrukowano w Totem.com.pl + logotyp)

pobierz logo Totemu