Jesteśmy członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
05.02.2019

Jesteśmy członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

Siła w grupie!
Zostaliśmy członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
Klaster skupia firmy z różnych branż oraz instytucje okołobiznesowe, takie jak np. uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe i stowarzyszenia przedsiębiorców.
Celem działalności klastra jest integracja środowiska lokalnych firm i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.
Cieszymy się, że dołączyliśmy do klastra, bo wierzymy, że wspólnie uda nam się zdziałać więcej dla rozwoju przedsiębiorczości.

Zobacz stronę klastra

Loading...