Projekt: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych”
01.02.2018

Projekt: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych”

Nr projektu: RPKP.01.02.01-04-0005/17

Tytuł projektu: “Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, przez firmę Totem z Inowrocławia”.

Cel projektu: Utworzenie profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego, w ramach struktury firmy Totem.com.pl. Nadrzędnym zadaniem, jakie realizowane będzie w ramach CBR będzie prowadzenie prac związanych z aspektami druku wykonywanego w zwojowej technologii inkjet. Docelowo powstanie rozwiązanie, które pozwoli na realizację kontroli druku „w locie” (z angielskiego „on the fly”), przez co możliwe stanie się szerokie wykorzystanie technologii zwojowej inkjet w niskonakładowym druku wysokojakościowych wydawnictw albumowych. 

Planowany efekt: W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną na rynek innowacyjne, uprzednio nieświadczone w zakładzie usługi. Poprzez realizację celu, firma Totem osiągnie docelowe korzyści w postaci szeroko rozumianego wzrostu konkurencyjności. Stanie się pierwszą na świecie firmą, oferującą tak zaawansowane technologicznie usługi, przez co osiągnie przewagę technologiczną nad konkurentami. Wprowadzenie nowych – innowacyjnych usług z punktu widzenia rynku krajowego, poprawi pozycję konkurencyjną firmy.

Wartość projektu: 14 740 738,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 392 953,00