16.08.2019

Projekt: „Uskrzydlamy książki! FlexiFlaps – innowacyjna technologia w cyfrowej produkcji publikacji w niskich nakładach”

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1052/17

Tytuł projektu: “Uskrzydlamy książki! FlexiFlaps – innowacyjna technologia w cyfrowej produkcji publikacji w niskich nakładach”.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii cyfrowej produkcji książek w oprawie uszlachetnionej. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia, oprogramowanie oraz wykonane prace budowlane według projektu zespołu technologicznego Totem.

Planowany efekt: W wyniku wdrożonych usług do oferty firmy wejdzie znacząco ulepszona usługa niskonakładowego druku cyfrowego książek w oprawach uszlachetnionych. Cechami usługi, które zostaną w sposób znaczący ulepszone, w porównaniu z usługami występującymi już na rynku, są:
* istotna redukcja ceny usługi – po raz pierwszy usługa zapewni druk książki z okładką uszlachetnioną w niskich nakładach, przy niskim poziomie kosztów (redukcja kosztów nawet o 80%),
* możliwość druku wysoko zindywidualizowanych wydawnictw w okładce uszlachetnionej (opłacalny druk jednostkowy),
* znaczące skrócenie czasu realizacji zamówienia.
Poprzez wdrożenie technologii FF może nastąpić zmiana struktury rynku książki, szczególnie tej wykonanej w wysokiej jakości. Dostępność taniej i elastycznej usługi przyczyni się do zmiany wzoru, wg którego funkcjonuje rynek wydawniczy.

Wartość projektu: 10 211 400,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 595 130,00 zł