Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Totem z Inowrocławia, w celu uruchomienia produkcji z wykorzystaniem technologii NFC/RFID.
20.07.2020

Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Totem z Inowrocławia, w celu uruchomienia produkcji z wykorzystaniem technologii NFC/RFID.

Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0015/19

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Totem z Inowrocławia, w celu uruchomienia produkcji z wykorzystaniem technologii NFC/RFID.”

Cel projektu: Celem projektu, jest osiągnięcie zdolności technologicznych do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej w skali świata usługi – niskonakładowego, cyfrowego druku wydawnictw dziełowych w okładkach twardych, wzbogaconego o treści generowane w technologii NFC/RFID.

Planowany efekt: W wyniku wdrożonych usług, na rynek trafią wydawnictwa, których treść tradycyjna uzupełniona będzie o różnego rodzaju rozszerzenia, które odczytywane będą na urządzeniach typu smartfon czy tablet, po zbliżeniu urządzenia do książki. Wprowadzenie usługi na rynek umożliwi produkcję wydawnictw nowej generacji, które będą zdecydowanie bardziej atrakcyjne od tradycyjnych.

Wartość projektu: 1 367 760,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 499 950,00 zł.