Prepress - det er her, det hele begynder

En afgørende rolle i bogproduktionen udfyldes af prepress, dvs. processen, hvor filerne forberedes til tryk. Hos Totem ledes dette af Michał Wojciechowski, som er en erfaren specialist, der har arbejdet hos Totem i 20 år. Han understøttes af et team af højt kvalificerede teknologiske specialister.

På vores trykkeri er den komplekse betjening af hver enkelt kunde og hver enkelt modtager af afgørende betydning for os. Til dette gør vi brug af de nyeste tekniske og informationsteknologiske løsninger, hvilket gør, at processerne med forberedelse til tryk forløber særdeles effektivt, og deres fulde automatisering gør det muligt at forkorte den tid, der bruges til gennemførelse af ordren.

Processen med forberedelse af filerne til tryk består af flere etaper, som er tæt forbundet med hinanden. Detaljer om de teknologiske krav for forlæggere er indeholdt i Vejledningen.

I den første etape, den såkaldte Preflight (forhåndskontrol), gør vil brug af programmet Pitstop Pro fra virksomheden Enfocus. Dette system tjekker, om PDF-filerne er korrekte med hensyn til typiske fejl, som kan forekomme i de af kunden forberedte materialer. Programmet genererer detaljerede rapporter om fejl, som sendes til forlæggerne. Om ønsket stiller vi redskabet til rådighed for kunderne, således at de selvstændigt kan kontrollere de af dem forberedte filer.

Herefter går bestillingen videre til M.I.S.-systemet. (Management Information System) fra virksomheden Profis, som gør det muligt effektivt at styre produktionsprocesserne fra det øjeblik, hvor der gennemføres en kalkulation og ordren afgives på det endelige produkt. M.I.S. muliggør automatisering, integration og optimalisering af alle produktionsprocesser, samtidigt med at systemet samler information om alle bestillinger, der aktuelt er under produktion eller er blevet gennemført tidligere.

Den næste forberedende etape for filer til tryk er imposition (udskydning). På basis af data fra M.I.S. samt de af maskinoperatøren kontrollerede filer, foretages opsætning samt fremsendelse af de endeligt opsatte filer til det ønskede digitale tryksystem.
Impositionsprocessen ledsages af tre gensidigt samarbejdende programmer – FileTrain, som indhenter data og, afhængigt af filernes indhold, definerer den måde, der arbejdes på, FreeFlow Core fra Xerox, som foretager den egentlige imposition, samt det tidligere nævnte Pitstop Pro.

De af os anvendte redskaber er i stand til automatisk at forberede materialerne til tryk, uanset formatet på den planlagte bog, dens indbinding, omfang eller maskine, som skal trykke bogen.
Under hensyntagen til vores kunders velbefindende, er vi i stand til at udføre et prøveeksemplar af det til tryk forberedte arbejde. Prøveeksemplarer er specielt velegnet til forlæggere, når der planlægges et større oplag, hvor værket indeholder farvebilleder eller når bogen kræver atypiske produktionsindgreb (fx en sjælden type indbinding eller forædling).

Loading...