Persondatapolitik

Indledning
Privatlivet og beskyttelse af persondata tages dybt alvorligt af Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k.

Såfremt vi indsamler og anvender persondata, ønsker vi at bibeholde gennemsigtighed med hensyn til grundlaget og anvendelsesmåden for de persondata, vi indsamler. Derfor har vi udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.

Formålet med og grundlaget for databehandling
Indenfor vores erhvervsvirksomhed indsamler vi persondata til nedenstående formål:

1. Aktiviteter forbundet med marketing
Indenfor rammerne af vores erhvervsaktivitet indsamler vi data ved hjælp af kontaktformularer på vores internetsider, gennem fremsendelse af e-mails til os med spørgsmål om varekøb, indsamling af data i forbindelse med messer samt i form af visitkort.
Formålet med behandlingen af disse data indenfor rammerne af vores erhvervsaktivitet er at informere om nyheder indenfor vores tilbud, gennemførelse af marketing og salgsmeddelelser vedrørende vores produkter, ydelser og grafiske teknologi, som er tilgængelig på Totem.com.pl.
Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger, og lovgrundlaget er Totem.com.pl’s juridisk berettigede interesser eller samtykke, såfremt de personer, som oplysningerne vedrører, er blevet bedt om et sådant samtykke. Vores juridisk berettigede interesser er forbundet med direkte marketing af vores ydelser eller overdragelse af information, som efter vores mening vil interessere modtageren.
Oplysninger, som anvendes indenfor rammerne af dette formål, anvender vi, indtil modtageren udtrykker ønske om, at vi ophører med brugen af oplysningerne. Det kan gøres til enhver tid, ved at sende en e-mail til adressen rodo@totem.com.pl med et sådant krav, eller ved at klikke på “Jeg framelder mig” i vores nyhedsbrev. Efter et sådant krav vil vi opbevarer oplysningerne i den periode, der gælder for forældelse af krav, som kan rejses af dataadministrator eller mod denne, men vi vil ikke længere fremsende marketinginformation.

2. Rekruttering af medarbejdere
Indenfor rammerne af denne aktivitet indsamler vi data om ansøgere til arbejde hos Totem.com.pl. Det forestår gennem e-mail, sociale medier eller specialiserede rekrutteringsplatforme.
Formålet med databehandlingen er rekruttering af medarbejdere til vores virksomhed. Deltagelse i rekrutteringen og afgivelse af oplysninger er frivilligt.
Lovgrundlaget er samtykke fra den person, som oplysningerne i CV’et vedrører. Afhængigt af om samtykket kun omhandler en enkelt rekruttering eller andre efterfølgende, fjerner vi oplysningerne efter ansættelsesprocedurens afslutning eller efter at der er forløbet 2 år.

3. Betjening af kunder og udførelse af bestillinger.
Indenfor rammerne af dette formål behandler vi oplysninger om individuelle kunder, personalet hos institutionelle kunder og leverandørernes personale. Vi indsamler oplysningerne gennem registrering i vores service på printonline.totem.com.pl, hvor vi modtager e-mailkorrespondance vedrørende bestillinger eller indenfor rammerne af samarbejde mellem leverandører.
Grundlaget for databehandlingen er nødvendigheden af at fuldbyrde aftalen, som den person oplysningerne omhandler, er part i, inden aftalen indgås samt Totem.com.pl’s juridisk begrundede interesser, som består i at udføre serviceydelser og erhvervsvirksomhed, herunder udførelse af bogholderi og eventuel forfølgelse af krav.
Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger, men det er nødvendigt for gennemførelse af ydelserne. Disse oplysninger behandler vi i den periode, som fremgår af fristerne, der gør det muligt at forfølge krav eller beskytte os mod krav som følge af de gennemførte ydelser, eller frister som fremgår at bestemmelserne om regnskabsføring, afhængigt af, hvilken frist er den længste.

4. Optimering af internetsidens funktion og marketing gennem internettet.
Under besøg på vores sider indsamler vi automatisk sådanne brugerdata som: IP-adresse, browsertype, operativsystem samt navnet på det domæne, hvorfra brugeren kom ind på vores internetside. Vi anvender dem til at generere statistik over besøg på vores side, hvilket hjælper os med effektivt at administrere servicesiden, sikre en høj saglig kvalitet og at analysere, om sidens struktur ikke indeholder fejl.
Vi anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som anbringes på brugerens computer, når vedkommende besøger internetsiden, således at vi kan hjælpe med at sikre en endnu mere individuel betjening. Anvendelse af cookies er i dag standard for de fleste internetportaler. Såfremt brugeren ikke ønsker at modtage cookies, kan disse styres og kontrolleres gennem webbrowseren.
Inden man går i gang med at anvende vores side, skal man acceptere, at der anvendes cookies. Såfremt disse filer deaktiveres, kan andre funktioner på siden muligvis ikke fungere korrekt.
Videre brug af internetsiden anser vi som samtykke til brug af ovennævnte data. Såfremt du efter besøget ønsker at trække samtykket tilbage, kan du fjerne cookies-filerne i browserens hukommelse (cache-hukommelsen).

Modtagerne af data
Vi sælger ikke dine data, og vi tillader heller ikke andre at gøre brug af disse, såfremt dette ikke er følgen at et juridisk begrundet formål.
Virksomheden har i sit virke behov for at gøre brug af leverandører af It-ydelser, logistik, postydelser og andet. Disse behandler på vores ordre de af os indsamlede data.
En del af vores leverandører virker i lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine data kan således også blive anvendt udenfor EØS-området på basis af en passende juridisk beskyttelse.

Dine rettigheder
I overensstemmelse med gældende bestemmelser har du ret til at kræve adgang til dine persondata, og også deres korrigering, sletning eller begrænsning af behandling af persondata samt ret til at overføre data.
Du har også ret til at indgive en klage til Direktøren for Urząd Ochrony Danych Osobowych (Styrelsen til beskyttelse af persondata).

Oplysninger om Administrator af persondata
TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. JACEWSKA 89, 88-100 INOWROCŁAW. POLEN
e-mail: rodo@totem.com.pl

Loading...