Skontaktuj się z nami

06.04.2018

Oferta pracy na stanowisku Informatyk

Opis stanowiska:

 • tworzenie nowych interfejsów systemów Deep Learning,
 • obsługa struktury informatycznej do obróbki danych,
 • zarządzanie strumieniami danych z systemu akwizycji,
 • implementacje algorytmów deterministycznej analizy obrazu,
 • przygotowywanie baz obrazów do nauki systemu Deep Learning,
 • zaprojektowanie i uruchomienie systemu analizy obrazu opartego o system Deep Learning.

Wymagania:

 • wiedza z zakresu wykorzystania algorytmów zaawansowanych sieci neuronowych, Deep Learning,
 • umiejętności z zakresu programowania (Java, JavaScript, C++, PHP),
 • minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej i komunikację e-mailową,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysokie zdolności analityczne.

Oferujemy:

 • udział w ciekawych projektach i kontakt z najnowocześniejszymi technologiami,
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • atrakcyjny system wynagradzania.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o rejestrację swojego CV do dnia 3o.04.2019 r.  – poprzez kliknięcie w przycisk APLIKUJ zamieszczony poniżej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez TOTEM.COM.PL Sp. z o.o., S.K. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 89, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez TOTEM.COM.PL Sp. z o.o., S.K. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 89, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Informujemy, że Administratorem danych jest TOTEM.COM.PL Sp. z o.o., S.K. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 89. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.