Skontaktuj się z nami

08.05.2017

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie badań przemysłowych

W związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przeprowadzamy procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe przeprowadzenie badań przemysłowych 1.1.1

Ogłoszenie o zmianie nr 1 Zapytanie ofertowe przeprowadzenie badań przemysłowych 1.1.1